Team Thermometer

Deze nulmeting is bedoeld om inzicht te krijgen waar jullie als team staan. Wat is er voor jullie belangrijk? 

 

Er zijn zes onderdelen:

Purpose: Wie zijn we als team en waarom doen we wat we doen?

Own It: Hoe zit het met het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid in ons team?

Working Together: Hoe verloopt onze samenwerking en onze communicatie?

Energy: Hoe zijn werk en privé bij jou in evenwicht?

Results: Bereiken we de resultaten die we willen met deze manier van werken?

Leiderschap: Wat heb jij nodig van je leidinggevende en in hoeverre krijg je dit ook?        

 

Elk onderdeel heeft 10 gesloten vragen. Geef elke vraag een cijfer tussen 1 en 5. Daarna is er nog 1 open vraag waarin je een eventueel ander ei kwijt kunt

Team Thermometer

"*" indicates required fields

Step 1 of 8

Naam*
Organisatie (voor data over jouw organisatie)*
Team*